Krav 

 
 • Kursisten skal være fyldt 18 år på kursusdagen.
 • Kursisten skal have bestået begge uddannelser på niveau 2.
 • Der kan opnås dispensation i forhold til faglige kompetencer efter aftale med DGF eller DGI.
 

Krav 

 
 • Kursisten skal være fyldt 18 år på kursusdagen. (Der kan opnås dispensation for alder hvis Springsikker Måtte Trampet 1 er bestået)
 • Begge uddannelser kan gennemføres samme år
 • Kursisten skal have bestået Springsikker Måtte Trampet 1.
 • Der kan opnås dispensation i forhold til faglige kompetencer efter aftale med DGF eller DGI.
 • Kursister kan kun gennemføre et niveau pr. år.

 Krav

 
 • Kursisten skal være fyldt 16 år på kursusdagen.
 • Det vil være optimalt hvis kursisten har gennemført Springsikker Basis forud for uddannelsen.
 • Kursister kan kun gennemføre et niveau pr. år.

Krav 

 • Kursisten skal være fyldt 15 år på kursusdagen.
 • Kursister kan kun gennemføre et niveau pr. år.